Mikä on Tely?Telealan (ICT) Ylemmät Toimihenkilöt (TELY) ry

Telealan Ylemmät Toimihenkilöt (TELY) ry eli lyhyesti TELY on perustettu 1972. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää toimialalla toimivia ylempiä toimihenkilöitä, toimia heidän ammattiyhdistysjärjestönään, valvoa ja edistää heidän palkkauksellisia ja muita työsuhteen ehtoja sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoja ja tietoja.

TELY on YTN:läinen yritysyhdistys, jonka jäsenet ovat lisäksi henkilöjäseninä jossakin AKAVA-/ YTN-jäsenliitossa. TELY vastaa työpaikalla tapahtuvasta edunvalvonnasta ja muusta tarkoitusperiinsä kuuluvasta toiminnasta. Muu jäsenpalvelu (mm. työttömyyskassajäsenyys) ja -edut toteutuvat om. liittojen kautta. Liitot löytyvät Linkit -valikon takaa.

TELYn jäsenmaksu on 30 €/vuosi (2010), joka peritään ja maksetaan liiton jäsenmaksun lisäksi ja yhteydessä. Uuden Insinööriliiton (UIL) jäsenmaksuun sisältyy myös yritysyhdistysjäsenyys, joten sen jäseille TELYn jäsenyys ei tuo lisämaksua.

Mikäli haluat lisätietoja, laita kysymyksesi esim puhenjohtajalle. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

TELY:n toimintaa:

  • Telealan taustaryhmätoiminta
  • Paikallisen sopimisen kehittäminen
  • Luottamushenkilöiden tukeminen
  • Kouluttaminen
  • Virkistystoiminta