LinkitTyöehtosopimus
TES sekä muut solmitut sopimukset löytyvät täältä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
http://www.ytn.fi/
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on AKAVAn yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa AKAVAn jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

Insinööriliitto IL ry
http://www.ilry.fi/
Uusi Insinööriliitto UIL ry on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 62 000 jäsentä. Uuden Insinööriliiton jäsenet ovat insinöörejä, insinööriopiskelijoita sekä muita tekniikan alan asiantuntijoita.

Uusi Insinööriliitto on jäsenten edunvalvoja ja vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja korkealaatuista palvelua. Liitolla on vahva jäsenten tuki toiminnassaan. Uusi Insinööriliitto on vastuullinen ja luotettava toimija, joka vaikuttaa ja tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Uusi Insinööriliitto on johtava insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö Suomessa.

UIL:n liittojäsenmaksu on (2011) 348 €/v, sis. IAET työttömyyskassan. Lisäksi UIL:läinen kuuluu johonkin alueyhdistykseen, joiden jäsenmaksu vaihtelee 18 € - 42 €/v.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
http://www.tek.fi/
TEK on noin 72 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita. Jäsenistä n. 24 000 on opiskelijoita.

TEK on jäsenensä tukena opintojen alusta läpi ammattiuran. TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut: ammattilehtiä ja oppaita, työsuhde- ja palkkaneuvontaa, rekrytointi-, ura- ja kansainvälistymispalveluja sekä vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta.

TEK:n jäsenmaksu v. 2011 on 339 €/vuosi. Siihen sisältyy IAET-työttämyyskassan jäsenyys.

Suomen Ekonomiliitto SEFE ry
http://www.sefe.fi/
Suomen Ekonomiliitto SEFE on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Noin 47 000 jäsenellään Ekonomiliitto on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

SEFE:n jäsenmaksu on 253 €/vuosi + jäsenyhdistyksen maksu 0 - 40 € / vuosi. Työttömyyskassamaksu on mukana myös tässä.

Tradenomiliitto TRAL ry
http://www.tradenomiliitto.fi/
Tradenomiliitto TRAL ry on akavalainen tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. Tradenomitutkinnon suorittaneet järjestäytyvät TRAL:n jäseniksi.

TRAL on kaikkien tradenomien yhteinen työelämän edunvalvonta-, palvelu- ja markkinointiorganisaatio työmarkkinoilla. TRAL:n tehtävänä on myös tehdä tutkintoa tunnetuksi ja edistää tradenomien asemaa työelämässä.

Tutkintopohjaisena liittona TRAL edustaa tradenomeja riippumatta heidän toimialastaan tai työtehtävästään aina opiskeluajoista eläkeikään saakka kaikissa urakehityksen eri vaiheissa.

TRAL on perustettu vuonna 1996 ja on yksi Akavan nopeimmin kasvavista liitoista.

Tradenomiliiton jäsenyys "maksaa" 312 €/vuosi, sis. IAET-työttömyyskassa.

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry
http://www.yty.fi/
YTY on sinun etu- ja palvelujärjestösi, kun olet yksityisalalla toimiva ylempi toimihenkilö, esimies tai asiantuntija. YTY tarjoaa Sinulle parasta edunvalvontaa edullisimpaan hintaan. Kiinteällä kuukausimaksulla saat henkilökohtaista neuvontaa, lakimiesapua, rahanarvoisia etuja ja olet ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä. YTY on tarkoitettu Sinulle, joka olet esimiesasemassa tai toimit vaativissa asiantuntijatehtävissä, eikä sinulle löydy koulutuksesi mukaista YTN-liittoa. Ytyläisyys ei ole rajoittunut vain tietyille ammattisektoreille vaan heitä on paljon mm. ict-alalla, kiinteistöalalla, kaupan alalla, kuljetusalalla, myynnissä, markkinoinnissa sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Ytyläisiä toimii myös teollisuuden palveluksessa ylempinä toimihenkilöinä.

YTY:n jäsenmaksu on 252 €/vuosi, IAET:n jäsenyys sisältyy maksuun.

AKAVA
http://www.akava.fi/
Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 31 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akavalaisten liittojen jäseneksi liitytään suoritetun tutkinnon tai ammatin perusteella. Jäsenliittojen kautta Akavaan kuuluu jo lähes puoli miljoonaa, 498 000 jäsentä. Kun Akava perustettiin vuonna 1950, jäseniä oli 12 000. Akava on ainoa palkansaajakeskusjärjestö, joka kasvattaa jatkuvasti jäsenmääräänsä. Akavan missio on Menestystä ja turvaa yhdessä.

IAET
http://www.iaet.fi/
IAET-kassa on perustettu vuonna 1969. Kassaan kuuluu noin 190 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa pääasiassa akavalaisten järjestöjen vakuuttamina. Kassa hoitaa sille työttömyyskassalaissa osoitettuja tehtäviä.

IAET-kassa maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia: työttömyyden, lomautuksen tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.