Tervetuloa


Telealan Ylemmät Toimihenkilöt (TELY) ry eli lyhyesti TELY on perustettu 1972. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää toimialalla toimivia ylempiä toimihenkilöitä, toimia heidän ammattiyhdistysjärjestönään, valvoa ja edistää heidän palkkauksellisia ja muita työsuhteen ehtoja sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoja ja tietoja.TELY ry on päätetty lopettaa yritysyhdistyksen vuosikokouksessa 11.6.2018. Yhdistyksen lopetustoimien jälkeiset varat on siirretty vuosikokouksen päätöksellä lopetuksen yhteydessä Syöpäsäätiön keräystilille. Yhdistys on poistettu PRH:n rekisteristä marraskuussa 2018.

Kiitämme kaikkia yhdistyksen toiminnassa mukana olleita henkilöitä panoksestanne yhdistyksen toimintaan.

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Tiilikka

Uutisia


24.06.2015

24.06.2015 ICT—alalle neuvottelutuloso


24.06.2015 ICT-alalle neuvottelutulos

ICT-alan ylemmille toimihenkilöille saatiin tänään keskiviikkona neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista. Neuvottelutulos vastaa keskusjärjestöjen aiemmin saavuttamaa ratkaisua.

Sekä YTN:n alan taustaryhmä että YTN:n hallitus käsittelevät ratkaisun seuraavissa kokouksissaan. Tarkemmin ratkaisun sisällöstä kerrotaan hallinnon käsittelyn jälkeen.


18.06.2014 Työkyvyttömyys vuosiloman aikana

Sairastumisesta loman aikana ei enää seuraa seitsemän päivän karenssia, vaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Siirto-oikeus koskee lakisääteistä vuosilomaa. Siirto-oikeus ei sen sijaan koske lakisääteisen loman ylittäviä loman osia, joista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksessa. Loman siirto-oikeus ei koske myöskään lomarahanvaihtovapaita.

Työntekijän pitää esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Työntekijän pitää erikseen pyytää loman siirtämistä, pelkkä lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä.

Vuosilomapalkan laskentaan muutoksia

Vuosilomalain muutos koskee lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana kokoaika- ja osa-aikatyön välillä siirtyneitä, kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Muutos koskee 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta ansaittavia lomia. Kuukausipalkkaisten lomapalkka on aiemmin määräytynyt loman alkamishetken tilanteen mukaan.

Kuukausi- ja viikkopalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkka lasketaan jatkossa prosenttiperusteisesti (9/11,5 %), jos työaika ja vastaavasti palkka on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden. Jos muutos on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen loman alkua, lomapalkka määräytyy ennen muutosta olleen palkan perusteella.


Vanhemmat tiedotteet...